Keltoi 1994-2017

keltKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

1.1.4 Bójové v severní Itálii

V období mezi koncem 5. a počátkem 4. století př. n. l. přešly velké skupiny Keltů v několika vlnách Alpy. Jejich příchod změnil rámec populace v celé severní Itálii a nejenom to. Brennovi Senoni, jak uvádí antické zdroje, dokonce vyplenili v roce 387 př. n. l. Řím.
Kolem roku tedy 350 př. n. l. Felsinu obsadil keltský kmen Bójů. Obchod se zastavil, etruské město padlo, stala se z něj bójská Bona, tedy "osada", "základna", "bašta".

Bona - bašta Bójů

Bona - bašta Bójů, 2. díl

Bona - bašta Bójů, 3. díl

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Bona , Itálie , Bologna

Odběr novinek