Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 46 výsledků.

  2.1 Sídliště nehrazená (neopevněná)

  Sídliště (sídla) nehrazená rozdělujeme podle velikosti • sídliště velká - se 2-9(?) usedlostmi - dvorci, nazývaná vesnice (možná Ceasarovými vici) - plocha řádově několika hektarů, shlukově uspořádaný ...

  2.2 Sídliště hrazená (opevněná)

  Nenáročně opevněná, většinou jen palisádou, jednoduchý vchod Panský dvůr (Herrenhof): mimořádné aktivity, půdorys blízký čtverci, žlab po palisádě, plocha řádově okolo 2000 čtverečních metrů; specifická ...

  Hosty - laténské sídliště

  Nejvýznamnější nálezem je jistě ucho konvice se znázorněním akrobata. Buď traktorista s utajovaným jménem vyoral, nebo archeologický lupič s detektorem před pár lety získal na poli nebo v přilehlém ...

  Vlkov - středověké sídliště

  ... zachovalo v původní celistvosti překryté pozdějšími sedimenty. Ohraničené sídliště Část sídliště ohraničoval mělký příkop, žlab, u kterého se také nacházely kůlové jamky. Kromě toho vymezoval osídlenou ...

  Prášily - nalezeno laténské sídliště

  ... prospekce a následná sondáž místa nálezu keramiky potvrdila ve vývratu stromu překpavivě jedno z nejvýše položených pravěkých rovinných sídliště v Čechách (802 m). Na této lokalitě byl z malé sondy získán ...

  Babice - dvě sídliště Keltů

  Babice 1-2 - dvě sídliště Keltů ze 3.-1. století objevil roku 1997 prachatický archeolog 1,4 a 1,6 km SSZ od kapličky v obci.

  2. Sídliště

  Sídliště rozdělujeme na dvě základní formy - nehrazená (neopevněná) a hrazená. Jsou různých velikostí a forem. Sídliště nehrazená (neopevněná) • sídliště velká - se 2-9(?) usedlostmi - dvorci, nazývaná ...

  Ptení - sídliště

  Snad nejznámější nález spojovaný s touto obcí je pozdnělaténský depot, na katastru obce se však nachází řada dalších významných laténských nalezišť (především sídlištního charakteru, ale i hrob a ojedinělý ...

  Valdice

  Valdice - okr. Jičín Období: eneolit, Latén - Keltové, Záchranný archeologický výzkum - Sídliště z doby laténské - 3. století před naším letopočtem Stopy po osídlení z pozdní doby kamenné - eneolitu, ...

  Valdice

  Záchranný archeologický výzkum v roce 2019 - Sídliště z doby laténské - 3. století před naším letopočtem Jihovýchodně od Valdic archeologové při průzkumu laténského sídliště objevili kromě množství ...

  Čelechovice na Hané - Studenec

  Při budování obří protipovodňové hráze nad místní částí Čelechovic na Hané – Studencem, přineslo velmi cenný archeologický název. Vykopávky odkryly pozůstatky jedné z největších keltských osad na celém ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... s 22 zlomky mincovních destiček Otázce zpracování měděných rud se věnoval J. Waldhauser (1986; v rámci sídliště v Radovesicích Waldhauser a kol. 1993), který předpokládal alespoň částečné zpracování ...

  Lysice - Velitelský mečík

  Při stavbě tzv. německé dálnice bylo v květnu roku 1940 zachyceno a částečně prozkoumáno rozsáhlé pravěké sídliště s nálezy mimo jiné i z doby laténské. V přemístěném materiálu došlo k zajímavému nálezu ...

  3.11.2 Mince z potinu

  ... Exemplář z Týnce nad Labem tedy jen potvrzuje intenzivní import těchto mincí na centrální sídliště v české kotlině. Sekvánské potiny se mimo oblast svého původu vyskytují také na území jižního Německa, ...

  Bězdědovice

  ... současné sídliště, snad s kovářskou šperkařskou dílnou. Tento hromadný nález obsahoval celkem 48 celých a 137 zlomků předmětů o celkové hmotnosti 7153,5 g. Skládal se z předmětů, které se daly rozdělit ...

  Hrbovice - Záchranný výzkum 2017

  ... kde má v mírném svahu nad Ždírnickým potokem v budoucnu vyrůst nová skladovací hala, bylo po skrývkách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště z pozdní doby kamenné (eneolitu) ...

  Otaslavice - Hradiště Obrova noha

  Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny. Areál opevněného výšinného sídliště z mladší a pozdní doby kamenné je prohlášen za kulturní památku. Později osídlen ...

  Holasovice - Loděnice objev kultury Chłopice-Veselé

  Při výzkumu 2017-8 stavby protipovodňové nádrže (Holasovice - místní část Loděnice) našli zachované sídliště a pohřebiště staré přibližně 4000 let z kultury Chlopice-Veselé. Archeologům se na místě ...

  Příšovice - Žárové pohřebiště Na Cecilce

  ... Kupodivu nebyly narušeny ani hlubokou orbou ani kořenovým systémem lesa. Samotná vesnice z doby bronzové nedaleko pohřebiště je zastíněna významným objevem neolitického dílenského sídliště kultury s vypíchanou ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo