Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Malý Chlum u Obory

Na vrcholu Malého Chlumu se nacházelo silně opevněné haltštatské hradiště se vstupní částí vytesanou v bloku opuky.
Lokace: Pravěk | Doba železná
Expozice: Hradiště | Rozhledna
Datování expozice: Pravěk

Pokračovat ve čtení

Mikulčice

Mikulčice

Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčičích. Velkomoravské raně středověké hradiště z 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradími a podhradími.
Lokace: Mikulčice | Jihomoravský kraj
Téma expozice: Slované
Expozice: Hradiště | Muzeum

Pokračovat ve čtení

Moravské zemské muzeum

Velmi bohatá expozice archeologie a vývoje lidstva na území Moravy.
Expozice: Muzeum
Lokace: Město Brno | Jihomoravský kraj
Datování: Doba kamenná | Lovci mamutů | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská Germáni | Slované | Raný středověk
Pamětní razítko č. 008

Pokračovat ve čtení

Mšecké Žehrovice

Nejznámější keltská čtyřúhelníková svatyně v jejíž blízkosti
se našla opuková hlava keltského heroa.
Lokace: Obec Mšecké Žehrovice | Okres Rakovník | Středočeský kraj
Expozice: Svatyně Datování: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Muzeum Blansko

Expozice se zabývá vývojem železářské výroby od prvních vzácných nálezů v Byčí skále u Adamova, přes bohatý sortiment železářských výrobků a různých typů hutnických pecí v době keltské a římské, až k velkému rozmachu hutnictví železa v období Říše velkomoravské, prvního státního útvaru na území západních Slovanů.
Lokace: Město Blansko | Jihomoravský kraj
Datování expozice: Doba železná | Slované
Expozice: Muzeum

Pokračovat ve čtení

Muzeum Boskovicka

Pravěk Boskovické Brázdy - vývoj Boskovické brázdy v období 40 tis. let př. n. l. do 12 stol. po Kristu. Keltové na Starém Hradisku - expozice věnovaná obyvatelům keltského oppida. Lokace: Boskovice | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Pravěk | Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Muzeum Dolní Věstonice - věk lovců a mamutů

Jedno z nejslavnějších archeologických nalezišť známé nálezem jedinečné Věstonické venuše, sošky ženy z pálené hlíny. Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v okolí Dolních Věstonic.
Expozice: Muzeum
Lokace: Obec Dolní Věstonice | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů
Pamětní razítko č. 015

Pokračovat ve čtení

Muzeum Keltů v Dobšicích

Nabízí stálou expozici keltského národa, který žil na území Dobšic ve 4. – 3. století před naším letopočtem. V muzeu najdete figuríny muže-bojovníka a ženy z doby existence dobšického keltského pohřebiště.
Lokace: Obec Dobšice | Okres Nymburk | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Doba železná | Keltové | Archeologie
Pamětní razítko č. 004

Pokračovat ve čtení

Muzeum Kolín

Expozice vás provede pravěkem od dob „lovců mamutů“ až po slovanské osídlení v raném středověku. Nezapomeňte také vstoupit do chaty, jaké si stavěli dávní Keltové, můžete tam i ulehnout na prosté lože s kožešinami.
Lokace: Město Kolín | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Germáni | Doba římská | Slované | Středověk

Pokračovat ve čtení

Muzeum Mikulov

Nová archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu - Římané a Germáni.
Lokace: Obec Mikulov | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Doba římská | Germáni
Pamětní razítko č. 010

Pokračovat ve čtení

Muzeum Nové Strašecí

Základní myšlenkou stálé expozice Keltové na Rakovnicku je prezentace evropsky významných archeologických lokalit z doby Keltů na Rakovnicku a především Novostrašecku. Je to oblast, která přilákala Kelty svým neobyčejným surovinovým bohatstvím železné rudy a švartny. Expozice obsahuje náznakové rekonstrukce objektů hutnické dílny, keltského obydlí, dílnu na švartnové výrobky a další exponáty.
Lokace: Nové Strašecí | Okres: Rakovník| Středočeský kraj |
Expozice: Muzeum Datování expozice: Doba železná | Keltové | Pamětní razítko č. 005

Pokračovat ve čtení

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Expozice je věnována jedné z nejvýznamnějších archeologických památek v ČR, keltskému oppidu u obce Hrazany na Sedlčansku. Poprvé jsou prezentovány výsledky archeologického výzkumu v trojrozměrné podobě.
Lokace: Obec Prostřední Lhota u Chotilska | Okres Příbram | Správní obvod Sedlčany | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum
Téma expozice: Keltové | Archeologie
Pamětní razítko č. 003

Pokračovat ve čtení

Muzeum Vedrovice

Muzeum Vedrovice

Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les.

Pokračovat ve čtení

Naučná stezka Dolní Věstonice - Pavlov

Po turistické stezce ve stopách archeologů
Po stopách archeologů se budou moci už brzy vydat lidé na Mikulovsku. Mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem vznikne nová turistická stezka, která má za cíl přiblížit návštěvníkům slavná archeologická naleziště.
Lokace: Obec: Dolní Věstonice | Okres: Břeclav | Jihomoravský kraj
Expozice: Naučná stezka Datování: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů

Pokračovat ve čtení

Nevězice

Protáhlá ostrožna nad vltavským údolím. Opevnění oppida bylo tvořeno kamennou hradbou a pro vstup jsou ještě dnes patrné dvě vstupní brány.
Lokace: Obec Nevězice | Okres Písek | Jihočeský kraj
Expozice: Hradiště
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Obří Hrad v zimě

Je sice teprve začátek času Samhainu, ale Gabrétu už podruhé přikryly závěje sněhu. Letos, v roce 2007, přichází zima opravdu brzy. Připomíná mi to mé dětství, kdy jsme se z sněhu těšili po celé dlouhé měsíce.
Lokace: Obec: Studenec | Okres: Prachatice | Jihočeský kraj | Region Šumava |
Expozice: Hradiště | Kultovní místo Datování: Keltové

Pokračovat ve čtení

Pasohlávky - Římané na Mušově

Archeologická výstava Římané na Mušově v ATC Merkur kterou připravil Archeologický ústav Akademie Věd ČR v Brně, je věnována především nálezům, které zde zanechala v 2. století n.l. X. římská legie.
Lokace: Obec Pasohlávky | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum
Datování expozice: Doba římská | Archeologie
Pamětní razítko č. 011

Pokračovat ve čtení

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo