Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Pavilon ANTHROPOS Brno

První část expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky: „Morava lovců a sběračů“, „Nejstarší umění Evropy“ a „Paleolitické technologie“.
Lokace: Město Brno | Jihomoravský kraj
Expozice:
Muzeum
Téma expozice: Pravěk | Doba kamenná | Archeologie
Pamětní razítko č. 009

Pokračovat ve čtení

Po stopách Keltů v Plzeňském kraji

Pátrat po Keltech v našem kraji znamená přenést se do doby přibližně před dvěma a půl tisíci lety. To se tu objevuje kmen Bójů, který postupně proniká do hlubokých hvozdů Gabréta hylé – Šumavy, Bavorského a Českého lesa. V keltských jazycích to prý znamenalo Les kozorohů nebo také Ovčí hory. Vydejte se tedy s námi do míst, která nejsou tolik známá, zato jsou o to více tajemná. A začít můžeme například jedním z nejvýše položených hradišť v Čechách – Sedlem u Sušice.

Pokračovat ve čtení

Přerov - Archeologie Přerovska

Archeologie Přerovska

Expoziceje umístěna do šesti místností pozdně gotických suterénních prostor západního a jižního křídla zámku. Expozice zpřístupněná v roce 2000 seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu (včetně známého sídliště “lovců mamutů” v Předmostí u Přerova) od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku na přelomu 15. a 16. století.

Pokračovat ve čtení

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

Archeologie je tradičním tématem žateckého muzea již od počátku 20. století.
Lokace: Královské město Žatec | Okres: Louny | Ústecký kraj |
Expozice: Muzeum Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Doba bronzová | Doba železná | Keltové | Doba římská Germáni | Slované
Pamětní razítko č. 014

Pokračovat ve čtení

Sedlo u Albrechtic - hradiště

Hradiště Sedlo je umístěno na vrcholové partii hory Sedlo (902 m n. m.) a bylo postaveno v pozdní době halštatské.
Lokace: Obec Albrechtice | Okres Klatovy | Plzeňský kraj | Region Šumava |
Expozice: Hradiště
Datování: Halštat | Keltové | Slované | Raný středověk

Pokračovat ve čtení

Stará huť u Adamova

Expozice je zaměřena na „Železářství střední části Moravského krasu“, součástí aktivit jsou příležitostné experimentální a ukázkové tavby v replikách slovanských železářských pecí.
Lokace: Adamov | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum | Skanzen
Datování expozice: Doba železná | Slované

Pokračovat ve čtení

Stezka Markomanů Dobřichov

Stezka Markomanů Dobřichov

S jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť seznamuje příchozí nově vybudovaná naučná stezka Markomanů – významných válečníků antického germánského kmene. Návrší Pičhora na okraji obce se stalo místem jejich posledního odpočinku zhruba před dvěma tisíci lety.

Pokračovat ve čtení

Stradonice - oppidum

Nejslavnější keltské oppidum Čech bylo postaveno na vrchu „Hradiště“ v nadmořské výšce 380 m.
Lokace: Obec Stradonice | Okres Beroun | Středočeský kraj
Expozice: Oppidum | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Templ Mladá Boleslav

Multimediální regionální muzejní expozice TEMPLUM HISTORICUM ET ARCHAEOLOGICUM BOLESLAVIENSE.
Lokace: Mladá Boleslav | Středočeský kraj
Expozice: Muzeum Datování: Pravěk | Doba kamenná | Doba bronzová | Doba železná | Keltové | Slované | Středověk

Pokračovat ve čtení

Třísov

Na oppidu Třísov najdeme dvě akropole a při výzkumu se zde našla neobvyklá osmiúhelníhová sakrální stavba.
Lokace: Obec Třísov | Okres Český Krumlov | Jihočeský kraj
Expozice: Oppidum | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Ve stopách předků v Jihomoravském kraji

Máte rádi tajemství? Putujte s námi ve stopách našich předků - budete překvapeni, jaké dědictví nám zanechali a co před mnoha tisíci lety uměli vyrobit, co jedli, pili, jak chránili své domovy před nepřáteli a věřte, že mnoho nám zůstává ještě utajeno.

Pokračovat ve čtení

Ve stopách předků ve Středočeském kraji

Putujte s námi ve stopách našich předků - budete překvapeni, jaké dědictví nám zanechali a co před mnoha tisíci lety uměli vyrobit, co jedli, pili, jak chránili své domovy před nepřáteli a věřte, že mnoho nám zůstává ještě utajeno. Projekt byl v roce 2008 realizován za finanční podpory Středočeského kraje.

Pokračovat ve čtení

Věnec u Lčovic

Hradiště z pozdně halštatského období. Vrchol je opevněn mohutnými valy.
Lokace: Obec Zálezly - Lčovice | Okres Prachatice | Jihočeský kraj
Expozice: Hradiště | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Vladař u Žlutic

Vladař u Žlutic

Stolová hora Vladař - hradiště z mladší doby bronzové, které bylo osídleno mnoha kulturami až do raného středověku. Mohutné obvodové opevnění temene. Na vrcholu najdeme rozsáhlou pláň s „obětním“ jezírkem.
Lokace: Obec Záhořice | Okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj
Expozice: Hradiště
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Žalov - Levý Hradec

Významné raně středověké hradiště známé pod názvem Levý Hradec najdete na okraji Roztok. Hradiště zaujímá ploché temeno ostrožny nad Vltavou.
Lokace: Roztoky u Prahy | Středočeský kraj Expozice: Hradiště
Datování: Doba kamenná | Eneolit | Doba bronzová | Slované | Středověk

Pokračovat ve čtení

Zámek Svijany

Již v sobotu 25. června 2016 se otevřou brány nově zrekonstruovaného zámku ve Svijanech, kde je k vidění také archeologická expozice.
Uvidíte původní osídlení, hroby, poklad a nebo originály nádob z doby bronzové.

Pokračovat ve čtení

Závist - Oppidum

Závist je nejrozsáhlejší keltské oppidum v Čechách - 170 ha, mohutné několikanásobné valy mají celkovou délku skoro 10 km. Osídlení tohoto místa je bohaté již od doby kamenné až po Slovany a na akropoli bylo postaveno i několik svatyní.
Lokace: Obec Lhota - Točná | Okres Praha - západ | Středočeský kraj
Expozice: Oppidum | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Pokračovat ve čtení

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo