Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Týnec n. L. - nález kančí hlavy

Další poklady vydalo také naleziště v Týnci nad Labem, kde archeologové už několik let pracují na odkrývání pozůstatků osídlení z doby železné.

Výzkum tamní významné laténské osady, který proběhl v rámci revitalizace mrtvého ramene Labe, odhalil velké množství luxusních i běžných předmětů. Loni se k nim přidala například kančí hlava z dřevěného vědra nebo více jak šedesát keltských mincí.
Nedaleko břehu Labe, na plošině pod kamennou ostrožnou devítihektarového hradiště Kolo, které leží na východním okraji městečka Týnec nad Labem, byla odkryta osada s pozůstatky a nálezy mnoha pravěkých a raně historických období. Jeho vývoj, funkce a zázemí zůstávaly po dlouhá desetiletí velkou nejistotou. Vše změnil právě až rozsáhlý výzkum při patě hradiště, na ploše, která jej spojovala s břehy Labe. Nejvýraznější složku nálezů však tvořila tzv. pozdní doba laténská (2.-1. století př. n. l.), tedy období, v němž na území Čech předpokládáme domov keltských kmenů.
Hlavička kance nalezená pod hradištěm Kolo nám umožňuje lépe pochopit funkci této výrazné opevněné – byť rozsahem nevelké – polohy. Rovněž další nálezy – jako například zlomky importovaných bronzových nádob nebo prstenu italského původu, zlomy šperků z východního Přialpí a pak samozřejmě keltské mince ražeb českých, tzv. bójských, bavorských, tzv. vindelických, ale také nominály galských Sekvanů nebo Ubiů – naznačují na významnou kontrolní a obchodní funkci hradiště Kolo. Snad se zde vyloďovaly lodě se zásilkami z oblasti Jantarové stezky, křížily se zde cesty protínající Čechy ze západu na východ a z jihu na sever. Je možné, že se zde přivážené zboží kontrolovalo a platila se zde cla. Nevíme však, kdo toto místo ovládal, jaké měl postavení, jak vypadala jeho rezidence. Jako obvykle, otázek je zde více než odpovědí. Jsme však přesvědčeni, že zpracování výzkumu z roku 2014 a další terénní akce v okolí nám umožní alespoň na některé z nich odpovědět.
Zdroj: Mgr. Jan Kysel, Ph.D. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK) a Mgr. Zdeňek Beneš (Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

tynec nl kancik2
Kovová kančí hlava zdobila dřevěné vědro pravěkých osadníků v Týnci n. Labem, Foto: ÚAPPSČ

 

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Týnec nad Labem

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo