Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Dalimilova kronika

Veršovaná kronika tak řečeného Dalimila je jedním ze základních děl českého dějepisectví. Neznámý autor ji napsal česky kolem roku 1310, záznamy končí rokem 1314.

dalimilova kronikaPodle svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována též jako Kronika Boleslavská. Označení přívlastkem „Dalimilova" se objevuje až v 17. století. Text knihy byl později často přepisován a dochovalo se osm úplných rukopisů a pět zlomků. Známé byly německé překlady knihy, ale o latinském se dlouho nevědělo. Národní knihovna ji koupila v roce 2004 na pařížské aukci.

Na obrázku je jediný známý latinský fragment iluminované kroniky. Jde o pergamenový sešitek o 24 stranách. Odborníci překlad datují do doby kolem roku 1340. Podle typu písma a iluminace jde o italskou práci, zřejmě objednanou Janem Lucemburským nebo Karlem IV. Kronika je otevřena na obrazech zavraždění svaté Ludmily a únos Jitky knížetem Břetislavem.

Dokument ČT Kronika králů
O existenci nádherně iluminované verze Dalimilovy kroniky, jejíž fragmenty se před několika lety našly v Paříži, neměli historici ani tušení. Kdo byl zadavatelem této neznámé latinské verze a komu byl text určen? Souvisí vznik kroniky s érou Karla IV.? Dokumentární film R. Vávry pátrá po okolnostech a možných souvislostech vzniku této vzácné památky.
Film kombinuje klasické dokumentární styly s animacemi legend z Dalimilovy kroniky a hranými scénami.

PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Dalimil , Kronika králů

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo