kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Významnými způsoby dopravy v době laténské bylo po vodních tocích, řekách i po moři.

 

  • Například nálezy v Týnci nad Labem ext link 15 dokazují, že Labe bylo v době Keltů významnou vodní cestou, která spojovala východ se západem. Dnešní Týnec nad Labem zřejmě už tehdy fungoval jako přístav.
  • Možné kontrolní či strážní místo na dálkové obchodní cestě na řece Labe je pod dnešním hradem v Ústí nad Labem-Střekov ext link 15
  • U větších řek se nacházejí výšinná sídliště, hradiště a oppida.
  • Při řekách Otava a Vltava se jedná o Hradiště u Písku, Zvíkov, Nevězice, obě lokality v Orlíku nad Vltavou, Hrazany a Závist, vzdáleně Třísov a Český Krumlov na horním toku Vltavy.
  • Na řece Berounce jsou Stradonice.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více