Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Vozy

Velkou roli při cestování Keltů měly dvoukolové a čtyřkolové vozy.

Válečný dvoukolový vůz

Dvoukolový válečný vůz se začíná objevovat před polovinou 5. století př. n. l. v bojovnických hrobech.

Vozy

Možné rekonstrukce - čtyřkolový vůz.

Loď, Monoxyl

Monoxyl - člun vydlabaný z jednoho kusu kmene.

Stezky se v době osídlení Čech Kelty staly potřebné pro obchod a směnu a nevyhnutelné pro pohyb obyvatel mezi usedlostmi.

Cesty dlážděné

Dláždění cest bylo prováděno položením kamenů a mezery byly vyplněny štěrkem.

Jantarová stezka

Jantarová stezka protínala Evropu z jihu na sever a zpět.

Solná stezka

Lze se domnívat, že spotřeba a potřeba soli v dobé laténské byla poměrně veliká. Tento transport z jihu či severu byl pravděpodobně organizovaný a pro přesun byly využívány stezky.