Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Představu o běžném každodenním životě Keltů ovšem umocňuje především poznání osad. Z Moravy známe na 400 keltských sídlišť, jejichž výzkumy umožňují poznat způsob života starých Keltů, způsob bydlení, hospodaření, řemesla, zemědělství atd.

Rakouští archeologové našli obří keltské sídliště

Výrobní aktivity rozdělujeme na: základní výroba, domácká výroba, specializovaná výroba.

Žádnou z činností si nemůžeme představit bez ohně. Ohně bylo zapotřebí k vyhřívání obydlí, přípravě potravin, k vypálení keramiky (nevypálené nádoby jsou křehké a voda je brzo zničí..), k výrobě dřevěného uhlí pro kováře, atd. A teď chvilku zapřemýšlejte, jak oheň vlastně rozděláváme - zápalky nebo zapalovače a papír neznáme...

Náš jídelní lístek se skládá z podobných přírodních materiálů, které znáte i Vy. Takže náš jídelníček může být i pestrý, vždy záleží na okolnostech, co příroda dá. K základním jídlům patří obilné placky, nekvašený chléb, kaše nebo polévky (vývary).

K mletí mouky používáme rotační mlýn (žernov) nebo zrnotěrku.

Zajímá Vás, jak jednoduše si udělat jídlo jako Keltové?

Pečený chleba patří k základním jídlům, které Keltové jedí. Jedná se spíše o velkou placku, protože ještě neznáme kvásek...

Co Keltové pili? Pili Keltové rádi alkohol?

Maso mělo v jídelníčku Keltů spíše vedlejší roli, bylo ho relativně málo.

Nejčastěji používaným nádobím je závěsný kotlík. Jak vypadá?

Sůl

Na význam soli v době laténské můžeme usuzovat pouze nepřímo. Přesto se zdá, že sůl hrála důležitou roli, což dokládají četná a mnohdy rozsáhlá produkční centra zjevně nadregionálního významu: