kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Výrobní aktivity rozdělujeme na: základní výroba, domácká výroba, specializovaná výroba.

Základní výroba
• Provozována ve všech komunitách
• Pro účely výrobce či úzké komunity

Domácká výroba
• Provozována ve všech komunitách
• Pro účely výrobce či úzké komunity
• Výrobce je plně zapojen do základní výroby

Specializovaná výroba
• Pro potřeby širšího okruhu odběratelů (směna)
• Zaměřena pouze na určité výrobky (jemná keramika)
• Předpoklad znalosti a dovednosti (technické, organizační)
• Úplné či částečná odluky výrobce od základní výroby

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více