kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V roce 2011 nález depotu dvou mečů, dvou hrotů kopí, zlomků dvou železných pochev, dvou dutých kroužků a tyčinkovitého předmětu. Datování: rozmezí LT B1/B2 – LT B2/C1.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Mangel, T. 2016: Soubor laténských militarií z Chotělic a otázka jejich interpretace. Archeologie východních Čech 11, s. 16–33

Lokace: Smidary-Chotělice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více