kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Stříbro bylo v době laténské používáno především na výrobu mincí.

Bohužel zatím nejsou doloženy doklady těžby stříbra v době laténské. Vzhledem k množství nalezených stříbrných mincí se předpokládá znalost povrchových výskytů stříbra (např. Kutnohorsko, kde bylo rozsáhlé osídlení). Druhou variantou získání stříbra je import suroviny, např. z římských denárů nebo z východokeltských stříbrných ražeb.

Výrobky ze stříbra
Patří mezi vzácné nálezy a je dosud nalezeno několik desítek ozdob a součástí výstroje, např. prsteny, vlasové ozdoby (Bechlín), spony, ostruhy (Stradonice), závěsek opasku (Libčeves), náramek (Křinec). Velmi výjimečný je nález zlomku stříbrné naběračky (Závist).