kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Matronae, Matrony - původně keltské božstvo velmi starého původu symbolizující na jedné straně plodnost a nový život, na straně druhé je spojené se smrtí a světem mrtvých.

Matrony jsou známé z mnoha vyobrazení z území Galie, Porýní a Británie - Matres Dervonnae v Dervo u Mediolana, Matres Nemausicae v Nimes, Matre Trevarae v Trevíru, Matronae Masanae v Mersen u Maastrichtu, Matronae Eburnicae v Eburaca (York), atd.
Matrony byly ochranitelkami, např. Matres Ollotoutis - matky všeho lidu. V galořímském období byly zobrazovány jako tři sedící ženy, které drží rohy hojnosti nebo koše s ovocem nebo chleby.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více