kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • Menší opevněná lokalita Hradiště Obírka objeveno v roce 1995, nálezy z pozdní doby laténské
  • V roce 2004 byl nalezen železný depot pěti dlouhých kos, dláta, dvou obloukovitých nožů, nože a plochého tyčinkovitého předmětu, snad hřivny. Datování LT D1.

Datování: doba laténská Keltové LT C2–D1

Literatura:
Čižmář, M. – Salaš, M. 2009: Nové hradiště v Moravské bráně. Archeologické rozhledy 61, s. 63–76
Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Danielisová, A. ext link 15 2020: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, PA 2020 03

Lokalita: Kozlov - Slavkov, Loučka-Hradiště Obírka, okres Přerov, Olomoucký kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více