kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Nálezy v Olomouci jsou:
- před rokem 1910 byly získány z území Olomouce dvě keltské mince, dnes nezvěstné

Olomouc-Nemilany
1938 - kostrový hrob bojovníka s výbavou, např. pseudoantropomorfní mečík, který má rukojeť opatřenou bronzovou objímkou a její výběžky zakončené bronzovými kuličkami a na jehož čepeli lze v délce 67 mm pozorovat tauzii zlatým drátem, délka meče je téměř 50 cm (Skutil 1941)
1978, 2000 - porušeny laténské sídlištní objekty
Literatura:
Skutil, Josef 1941: Nález laténského hrobu v Nemilanech u Olomouce, ČVSMO 54, 14-16.
Dohnal, Vít 1980: Stopy laténského sídliště v Olomouci-Nemi- lanech (okr. Olomouc), PV 1978, 24

Olomouc-Neředín
1998 - osada z doby laténské - 7 polozemnic s nálezy keramiky, velkého množství surového grafitu, nalezen byl zlomek železného listu kopí a zlomky více skleněných náramků
1999 - byla prozkoumána oválná polozemnice s velkým množstvím železné strusky a rudy, zajímavý byl nález železářské lupy o hmotnosti cca 20 kilogramů (LT A). Baterie tří keramických pecí s předpecní jámou z období LT D.
Literatura:
Kalábek, Marek 2001c: Olomouc (k. ú. Nemilany, okr. Olomouc), PV 42 (2000), 178
Peška, Jaroslav - Tajer, Arkadiusz 1999: Olomouc-Neředín (okr. Olomouc), PV 40 (1997-98), 261
Šrámek, Filip - Vitula, Petr 2000: Olomouc (k. ú. Neředín, okr. Olomouc), PV 41 (1999), 147
Šrámek, Filip 2001b: Olomouc (k. ú. Neředín, okr. Olomouc), PV42 (2000), 178-179

Olomouc-Slavonín
1995-97 - poloha Horní lán, prozkoumán čtvercový objekt 1048 vymezený žlábkem o rozměrech 7 × 6,9 m, pohřeb nezjištěn
2000 - poloha U hvězdárny, při průzkumu na stavbě D35 byla nalezena birituální keltská nekropole. Téměř v řadě zde ležely čtyři čtvercové útvary vymezené žlábky a orientované ve směru severozápad - jihovýchod, o velikosti stran 8-10 x 7,5-10 metrů.
- Kostrový hrob (H4) obklopený původně nepřerušeným čtyřúhelníkovým žlabem o rozměrech cca 7,8 × 7,6 m, pohřbeno dítě s výbavou - železná spona, součást opasku a dva párové bronzové kruhy, datování LT B2.
- Obj. 63 – nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry 9,8 × 9,2 m tvořeno žlabem, pohřeb nezjištěn, LTB–C1
- Obj. 64 – nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry 10,2 × 10 m tvořeno žlabem, pohřeb nezjištěn
- Obj. 65 – nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry 8 × 7,9 m tvořeno žlabem, pohřeb nezjištěn
Literatura:
Kalábek, Marek 2002: Doklady čtvercových příkopových objektů z Olomouce-Slavonína, Pravěk Nová řada 11, 255-263
Kalábek, Marek - Tajer, Arkadiusz - Vitula, Petr 2001: Olomouc (k. ú. Slavonín, okr. Olomouc), PV 42 (2000), 179
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Při výzkumu na obchvatu Olomouce v roce 2023 bylo prozkoumáno velké pohřebiště ze tří různých historických období. Sedm bylo žárových z období příchodu Keltů.

Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj
Období: pravěk, Keltové, doba římská, Slované

 

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více