kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- větší sídliště
- v letech 1907, 1931 a 1937 se tu našlo mnoho hrobů ze 7.-6. a samého počátku 5. století. Některé skupiny hrobů byly kryty souvislým kamenným příkrovem, někdy byl popel uložen v popelnicích, jindy bez nich. Byl zde dokonce zjištěn hrob s pozůstatky vozu.
- pohřební aglomerace se rozkládala zhruba v délce 750 a šířce 100 m
- Kostrové hroby byly nalezeny v letech 1901 až 1922, před 1931, 1931, před 1939,1955,1958. Nejznámější je hrob bojovníka s mečem, kolem hlavy byly dva kančí kly, které snad byly součástí kožené přílby.
- hromadný hrob pěti jedinců s bronzovými a železnými předměty z první poloviny 4. století
- čtyři rotační žernovy ze 2.-1. století, z nichž dva byly vytesány z pískovce a ostatní z fonolitického tefritu, který byl vytěžen z masivu Kunětické hory

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Fridrichova, M. - Koutecký, D. - Slabina, M. 1996: Die Graberfelder der Bylaner Kultur in Praha. I. Die Graber der Bylaner Kultur in Praha- -Bubeneč. In: PA 87, s. 104-178.

Lokace: Praha-Bubeneč, Praha 6 a Praha 7

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více