kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokalita: Předhradí, okr. Kolín

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy

Literatura: Kysela, J. 2017: Return of the lost swine and other stories. Incoherent contributions to late(r) La Tène figural art in Bohemia. In: J. Kysela, A. Danielisová, J. Militký (eds.): Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více