kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Čižmářová, Jana 1980: Drobné nálezy z okrajových čtvrtí Brna, PV 1977, 113.
Čižmářová, Jana 1988: Brno-Chrlice. Topografie archeologických nalezišť, Forum brunense I, 75-84.
Čižmářová, Jana 1990: Laténské pohřebiště v Brně-Chrlicích, AR XLII, 257-268.
Čižmářová, Jana 1992: Laténský hrob z Pavlova-Dolnfho Pole, okr: Břeclav, Pravěk NŘ 2, 293-298.
Čižmářová, Jana 1993a: Výzkum laténského sfdliště ve Ptení (okr: Prostějov), PV 1990, 83.
Čižmářová, Jana 1993b: Zjišťovací výzkum v Dolních Bojanovicích, PV 1989, 116-117.
Čižmářová, Jana 1996: Bronzegefiijse aus der Spiitlatenezeit in Miihren, in: Kontakte langs der BernsteinstraJse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebiet) in der Zeit um der Christi Geburt, Kraków, 117-126.
Čižmářová, Jana - Geislerová, Kateřina 1990: Záchranný výzkum v Brně-Hornfch Heršpicích (okr. Brno-město), PV 1987, 89-90.
Čižmářová, Jana - Horálková, Pavla 1990: Rettungsgrabung der latenezeitlichen Siedlung in Brno-Hornf Heršpice (Bez. Brno-město), PV 1987, 44.
Čižmářová, Jana - Šmíd, Miroslav 1991: Rettungsgrabung am Hostýn (Bez. Kroměřz'ž), PV 1988, 73.
Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Brno.
Čižmářová, J. 2005: Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích. Brno
Čižmářová, J. 2005: Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích. Brno.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více