kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Filip, J. 1932: Bohemika v Berlíně. In: PA 38, s. 64-66.
Filip, J. 1932a: K problémům kultury laténské v Čechách. In: PA 38, 25-32.
Filip, J. 1936-37: Popelnicová pole a počátky doby železné v Čechách. Praha.
Filip, J. 1942: Keltische Metallarbeiten aus Bohmen undMdhren. In: Altbóhmen und Altmáhren 2, s. 68-87.
Filip, J. 1947: Dějinné počátky Českého ráje. Praha.
Filip, J. 1948: Pravěké Československo. Praha.
Filip, J. 1949: Praha pravěká. Praha.
Filip, J. 1950: Cvičný výzkum na pravěkém sídlišti v Královicích. In: AR 2, s. 199-208.
Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha.
Filip, J. 1963: Keltská civilizace a její dědictví. Praha.
Filip, J. 1978: Plochá keltská pohřebiště a problém příslušných sídlišť. In: Pravěké dějiny Čech, s. 589-597. Praha.
Filip, J. 1970: Keltische Kultplátze und Heiligtúmer in Bohmen. In: Vorgeschichtliche Heiligtúmer und Opferplätze in Mittel- und Nordeuropa, s. 55-77. Gottingen.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více