kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Michálek Jan literatura

Michálek, J. 1974: Laténské sídliště u Zbudova v jižních Čechách. In: AR 26, s. 213-224.
Michálek, J. 1976: Zlaté předměty v pravěku jižních Čech. In: Výběr z prací členů historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 13, s. 4-11.
Michálek, J: 1977: Bohemika z doby laténské ve sbírce pravěkého oddělení přírodovědného muzea ve Vídni. Zprávy ČSSA 19/3, s. 65-75.
Michálek, J. 1977a: Knížecí mohyly z časné doby laténské u Hradiště, okr. Písek. In: AR 29, s. 634-645.
Michálek, J. 1978: Laténské osídlení Zvíkova. In: AR 30, s. 549-553.
Michálek, J. 1981: Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích. In: Zprávy ČSSA 22.
Michálek, J. 1981a: Mohylová pohřebiště v těšínovském polesí u Protivína. In: Výzkumy v Čechách 1975, s. 11-25. Praha.
Michálek, J. 1983: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. In: Zprávy ČSSA 25, s. 1-25.
Michálek, J. 1983a: Záchranný výzkum ve Vodňanech, okres Strakonice, část 1 - výzkum v roce 1979. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 1, s. 29-53.
Michálek, J. 1985: Nálezy charakteru keltských pohřebišť v jižních Čechách. In: AR 38, s. 273-296.
Michálek, J. 1985a: Objekt z časné doby laténské z Paračova, o. Strakonice. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 2, s. 7-18.
Michálek, J. 1985b: Blatná a okolí v pravěku. In: Sborník k 750. výročí Blatné, s. 9-30. Blatná.
Michálek, J. 1985c: Laténský sídlištní objekt z Katovic, o. Strakonice. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 2, s. 121-125.
Michálek, J. 1986: Záchranný výzkum ve Vodňanech, okres Strakonice (část 2 - pokračování výzkumu v roce 1981 ). In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 3, s. 17-73.
Michálek, J. 1989: Nové laténské nálezy ze Strakonicka. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 6, s. 173-175.
Michálek, J. 1990: Pozdně laténský sídlištní objekt u Strakonic. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 7-50.
Michálek, J. 1990a: Zurvor- undfrúhgeschichtlichen Besiedlung Südbohmens. Vorträge8. In: Niederbayerischer Archäologentag, s. 29-86, Deggendorf.
Michálek, J. 1991: La tombe princiěre de Chlum. In: Moscati et al.: Les Celtes, s. 186-187. Venezia.
Michálek, J. 1992: Eine mediterrane Glasscherbe aus Südbohmen, ČSFR. In: Germania 70, s. 123-126.
Michálek, J. 1993: Laténezeitliche Funde aus dem Stadtbereich von Passau. Passau.
Michálek, J. 1993a: Halštatské a slovanské hradiště „Hradec" u Němětic, okr. Strakonice. In: AR 45, s. 612-622.
Michálek, J. 1995: Siedlung (Gehóft), Gráber und Flujšgoldgewinnung, (?) der Laténezeit (LT B2/C1-2) in Modlešovice bei Strakonice (Südbohmen). In: Neue Grabungen und Ergebnisse. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südbohmen, s. 95-106, Espelkamp.
Michálek, J. 1995a: Südböhmen während der Laténezeit. In: Eine Übersicht, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/Westund Sůdbohmen, s. 18-24. Espelkamp.
Michálek, J. 1996: Systematický povrchový průzkum a výzkumy v dolním úseku toku Březového potoka v okrese Strakonice (předběžná zpráva). In: Sborník Západočeského muzea (historie) 13, s. 28-29.
Michálek, J. 1997: Die Sondagegrabung in Modlešovice. In: Lehrberger et al 1997, s. 426-437.
Michálek, J. 1997a: Vodňany a okolí v pravěku a na počátku dějin. In: Vodňany a Vodňansko 4, s. 2-37.
Michálek, J. 1998: Akce muzea středního Pootaví ve Strakonicích v letech 1994-1998. Výzkumy v Čechách 1998, s. 240-269.
Michálek, J. 1999: Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni. Most.
Michálek, J. 1999a: Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku. Blatná-Strakonice.
Michálek, J. 2000: Příspěvek k datování hradiště „Hradec" u Lázu. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, s. 68-74.
Michálek, J. - Frohlich, J. 1979: Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice. České Budějovice - Strakonice.
Michálek, J. - Frohlich, J. 1982: Žárový hrob z doby laténské. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Plzni 19, s. 128.
Michálek, J. - Lutovský, M. 2000: Hradec u Němětic. Strakonice - Praha.
Michálek, J. - Parkman, M. 1996: Archeologický výzkum středního toku
Blanice v letech 1986-1993. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, s. 95-108.
Michálek, J. - Venclová, N. 1994: Laténské sklo ze Strakonicka. In: AR 46, s. 558-583.
Michálek, J. - Zavřel, P. 1996: Archeologické nemovité památky v okrese Český Krumlov. České Budějovice - Český Krumlov.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více