kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

S příspěvky E. Neustupného, M. Malkovského, B. Šákové a P. Valterové. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2001. 399 s. se 111+26 obr. a 41 tab., rés. angl.

Region Loděnice ve středních Čechách studován jako laténská idustriální zóna se specializovanou výrobní činností v oboru hutnictví železa a zpracování švartny. Nálezy z podpovrchových výzkumů a tradičních sběrů jsou konfrontovány se soubory získanými analytickými sběry. Data analyzována na jednotlivých úrovních od artefaktů/ekofaktů až po sídelní zóny, mj. s pomocí matematických metod s podporou GIS (E. Neustupný). Připojen soupis nálezů švartny v Čechách a expertní studie z oboru geologie zdrojů železa (M. Malkovský) a petrologie a palynologie švartny (B. Žáková a P. Valterová).


V roce 2006 vyšel CD Reprint

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více