kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Čeští archeologové objevili při vykopávkách ve středním Bulharsku poklad a sponu duchcovského typu.

Při archeologickém výzkumu řeckého obchodního městěčka ležícího asi 60 km od Plovdivu byly na sklonku roku 1998 objeveny zbytky hrnce obsahujícího 558 stříbrných a tři zlaté mince o váze čtyř kilogramů. Objev byl odborníky představen po jeho celkovém vyhodnocení a vyčištění v Praze v září roku 2005.
Zlaté mince jsou jsou statéry z doby vlády Alexandra Makedonského, stříbrné jsou především řecké drachmy a tetradrachmy. Pravděpodobně se jednalo o bohatství významného řeckého žoldnéře. Poklad je uložen v muzeu Septemvri.
Zajímavostí je, že zde byla nalezena také železná spona, která je podobná sponám nalezeným v českem Duchcově. Odborníci usuzují, že spona se do těchto míst dostala při zničení tohoto města keltskými kmeny v roce 278 př. n.l. při jejich cestě do řeckých Delf.
Zdroj: Hospodářské noviny, 22.09.2005, foto: Ústav pro klasickou archeologii FF UK

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více