kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Obětní deska - místo pro ukládání obětí, jílovitá deska pomazaná na bílo

Výraz kultu v zemědělských sídlištích i opevněních zastupují čtvercovité hliněné desky o ploše okolo čtverečního metru. Někdy byly orámovány vyrytými liniemi a natřeny bílým vápenným nebo kaolinovým nátěrem. Stály v interiéru nadzemních domů, kde zřejmě sloužily jako domácí oltáříky (snad k ukládání obětin). Jenom málokdy bývají nalézány vcelku, většinou jako fragmenty.

Příklady takového oltáře jsou nálezy:
Želenice - Liběšice u Bíliny - kultovní objekt nebo domácí svatyně? ext link 15
Markvartice - svatyně, Viereckschanze ext link 15
Mšecké Žehrovice I, povrchová stavba 7/81, polozemnice 20/84
Závist, obj. 13 u brány A: (Motyková – Drda – Rybová 1990a, 321)
Závist, výrobní obj. XVI: (Drda – Rybová 2001, 300, obr. 9)

Literatura:
Motyková, K. – Drda, P. – Rybová, A. 1990a: Oppidum Závist – prostor brány A v předsunutém šíjovém opevnění. Památky archeologické 81, 308–433.
Drda, P. – Rybová, A. 2001: Model vývoje velmožského dvorce 2.–1. století př. Kr. Památky archeologické 92, 284–349.
Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha, str. 92 

Zdroje:
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více