kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Narození ve znamení BUKU (21. prosince) - zimní slunovrat

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA: Realističtí, silní, odpovědní, disciplinovaní, ctižádostiví, panovační.

JEJICH MOTTO: Prosadím se!

Silné stránky
Buky jsou vítězné typy. Mají jasné, konkrétní představy o životě, jsou cílevědomí, věcní, střízliví a skoro v každém prostředí si vytvoří pevné a jisté základy. Kdyby jen to! Prosazují se. Nebojí se úkolů a výzev, neznají neřešitelné problémy. Neúspěchy je neodrazují, prostě patří k životu, a proto je třeba jim rázně čelit. Lidé narození v buku dokážou velice moc a rádi přejímají velkou odpovědnost. Úspěch je náplní jejich života; rozumné společenství je jim nade vše.
Jejich přímočaré a praktické uvažování jim přináší uznání, přirozená dominance jim dává osobnost a průraznost. K jejich ctnostem patří i spolehlivost, přátelství a věrnost; když cítí důvěru a spojenectví, jsou rovněž schopni velké smyslnosti a vroucí lásky.

Slabé stránky
V hájemství emocí a intuice je bukům často na překážku vážný charakter a sebekázeň. Jsou považováni za chladné a tvrdé. Jsou-li svedeni k věcem, jež nemohou kontrolovat, velice je to znejistí.
Instinktivně se už preventivně brání všemu, co nemohou ovládat logikou a rozumem nebo co neslouží prospěchu společenství. Jejich přirozená síla se pak mění v posedlost disciplínou. Povolnost a tolerantnost nepatří právě k jejich ctnostem. Buky mají sklony k tomu, aby udávaly tón, mnohdy bohužel i k tomu, aby kázeňsky zakročovaly proti ostatním.
Jejich pohled na svět je spíše zkostnatělý, změny považují často za zbytečné a urputně se jim brání. A protože jsou navíc velice svéhlaví, střety s nimi bývají dost ostré.

Na co by si měly dát buky pozor
Buky jsou silné a vyhraněné osobnosti s aurou síly. Udávají tón, ale nechávají vedle sebe místo i jiným veličinám, neboť to nejsou žádní samotáři a sólisté, naopak - váží si bezpečného a obranyschopného kolektivu. Osoby zrozené v buku vyžadují hodně, zato si však dopřávají všechno.
Aby vás braly vážně, musíte vystupovat sebejistě. Potíže jim činí styk s citlivými lidmi. V kolektivu by si měly dát pozor, aby neovládaly slabší osobnosti. Neuváženě dávají svou sílu příliš na odiv a potom je překvapuje nevraživost okolí. Je třeba jim jasně stanovit meze, které nesmějí překročit. A to od prvopočátku. Jinak se dostáváte do obtížného postavení a jen s velkým úsilím jste vyslyšeni. Právě mladé lidi tohoto znamení je třeba naučit, že právo silnějšího není v lidské společnosti zrovna nejvhodnější.
Buky jsou spíš tradicionalisté a těžko mění názory. Přebírají jedině osvědčené. Třebaže disponují neuvěřitelnou fyzickou a psychickou silou, neradi riskují. Jsou to lidé, jakým se říká "staří poctivci". Ale už to nasvědčuje tomu, že jejich druh je v dnešní době ohrožen. Trápí je, když svůj názor musí přizpůsobit módě. A právě to se od nich žádá stále častěji. Pravé buky by si měly zajistit co nejrychleji útočiště, v němž ještě mohou žít podle své (staré) "nátury".

Zdroj: www.fenomen.cz 5.4.2003 - Carla Ludwigová: Druidský horoskop

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více