kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Místní jméno z Ptolemaiovy mapy ze 2. století našeho letopočtu, umisťované sotva oprávněně do oblasti západně od labské průrvy, není asi odvozeno z keltských jazyků.

Literatura:
Šimek, E. 1949: Velká Germania Klaudia Ptolemaia III. Brno, s. 185;
Květ, R. 1998 (1999): Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek. In: Archaeologica historka 22, s. 215-222, s. 216. 

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více