kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Významné pravěké hradiště Hradisko bylo v pozdní době bronzové jedním z mocenských center regionu a v době laténské střediskem železářské výroby.

Obřany, okr. Brno-město

Hradiště leží na velké trojúhelníkové ostrožně, na ploše cca 20 ha. Mohutné valové opevnění je nejvýraznější na severní a východní straně, kde místy dosahuje výšky až 5 m.

Podrobnosti Archeologický atlas ČR