kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1857 - zničené mohylové pohřebiště Ha C až LT A a sídliště „domácí" populace ze 6.-5. století,

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Chytráček, M. 1988: Le char laténien a deux roues. In: Études celtiques 25, s. 15-58.
Vokolek, V. – Sankot, P. 2001a: Ein neuer Blick auf den frühlatènezeitlichen Fund in Jaroměř. Archeologické rozhledy 53, 236–255.

Lokace: Jaroměř, Okres: Náchod, Královéhradecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více