kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Lochenice 1 - v zahradě bývalého statku J. Vojtíška došlo ke zjištění kostrového hrobu s "milodarem" meče ze 4.-3. století.
Lochenice 2 (?) - v "železnicní sbírce" byl mimo jiné nalezen zlomek náramku ze šnekovitě zdobených polokoulí ze 3. století
Lochenice 4 - na nalezišti V, které se rozkládá severozápadně od obce, prováděli královéhradečtí archeologové dlouhodobé povrchové sběry s nálezy fragmentu keramiky.
Lochenice 5 - na nalezišti VI, ležícím severovýchodně od obce, proběhlo při rozširování železnice (1981) několik archeologických akcí, při nichž se podařilo zjistit stopy osídlení z doby laténské, tedy z doby někdy mezi 5.-1. stoletím.
Lochenice 6 - bezpochyby nejhlouběji nalezený keltský předmět - spona z 5. století - byl vyzdvižen z hloubky 4,8 m v geologickém vrtu v nivě Sendražického potoka severně od obce, asi půl kilometru od lokality
Lochenice 3. bronzová spona bez patiny, tedy žlutohnědě zbarvenou, která "mohla být ztracena u přechodu přes potok"

Lochenice - pohřebiště  

Lokace: Okres: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, Keltové, doba římská, Slované

Literatura:
Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha, s. 363

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více