kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Velký Blaník - bájné místo, kde bylo postaveno hradiště.

mladší doba halštatská a časná doba laténská. Jeho nejvýraznějším terénním reliktem je mohutný vnější val.

Lokace: Okres: Benešov, Středočeský kraj,halštat, Keltové