kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nejvýše položené hradiště (až 985 m n. m.) bylo vybudováno již v době halštatské. Lokace: Obec: Nicov, Studenec | Okres: Prachatice | Jihočeský kraj, | Region Šumava | Expozice: Hradiště | Kultovní místo | Naučná stezka Datování: Keltové

Nejvýše položené hradiště (až 985 m n. m.) bylo vybudováno již v době halštatské. Akropole je opevněna zdvojenými kamennými hradbami, z východu prudkým svahem, spadajícím k říčce Losenici. Kvůli drsnému klimatu nebylo obydleno a důvod jeho stavby se dosud hledá, pravděpodobně zde docházelo ke konání náboženských obřadů.

Obří hrad 1 (kat. úz. Studenec, okr. Pra­chatice) - v nadmořské výšce bezmála tisí­ce metrů na skalním ostrohu nad říčkou Lo­senicí, zhruba 1,5 km západně od Horské­ho hotelu v bývalé vsi Popelná, se setkáme s hradištěm o výměře 2,5 ha, které je ohra­zeno kamennými valy o délce minimálně 370 m. Vlastní jádro tvoří akropole, k níž je na západní straně předsunuto předhradí. Po objevu hradiště historikem Augustem Sedláčkem roku 1908 zde řada archeolo­gů položila 98 „bezvýsledných" sond. Až prostřednictvím detektorů kovů v letech 1998-99, kdy se ve vnitřním areálu, ale i na srázu pod Obřím hradem nalezlo 13 kelt­ských mincí a další předměty, víme o pří­tomnosti Keltů ve 2.-1. století. Dřívější hy­potézy o funkci Obřího hradu jako strážiště rýžovnfků zlata nebo ochraně stezky se změnily ve prospěch názoru o jeho kultov­ním a shromažďovacím významu.

Jiří Waldhauser, Encyklopedie Keltů

GPS: 49°6 9.73"N; 13°35 30.1"E

Foto: © Horák V., 2003, Keltoi

Upozornění!
Archeologické výzkumy mohou provádět, podle zákona č. 20/1987 Sb. pouze AÚ AV ČR a další oprávněné odborné organizace, které mají povolení od Ministerstva kultury ČR. Vyhledávání pomocí detektorů a dalších pomůcek je nezákonné a trestné!

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více