kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- na konci sedmdesátých a v osmdesátých letech na západním konci ulice Na Farkách (Severní Město) probíhaly na ostrožně vykopávky, které prozkoumaly palisádou (před vykopávkou se jevící jako žlab široký 126 cm a hluboký 69 cm) opevněné sídliště o rozloze zhruba hektaru existovalo ještě v 5. století.

Datování: Keltové - doba laténská Ha D2–3 až LT A.

Literatura:
Fridrichova, M. 1974: Halštatská sídliště v pražském území. Praha, s. 24-26, 33-35,42;
Fridrichova, M. et al 1995: Praha v pravěku. Praha, s. 204-205

Lokace: Praha 7 - Troja

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více