kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Znojmo, Jihomoravský kraj
Období: Doba kamenná, Doba bronzová, Doba železná, Keltové

Na hranicích obcí Těšetice a Kyjovice se nachází výšinné sídliště na skalnaté ostrožně s dochovaným valem na západní a jižní straně. Hlavní osídlení bylo z doby horákovské kultury 600-500 př.n.l. V jihozápadní části byla objevena i mohyla ze stejného období.

Další významná pravěká lokalita, která se zapsala do dějin výzkumu evropského neolitu je objev kruhového sociokultovního areálu – tzv. rondelu. Ten byl v letech 1968-1978 prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto druhu ve střední Evropě. V roce 1964 v poloze „Sutny“ zahájila výzkum tehdejší katedra prehistorie brněnské univerzity pod vedením Vladimíra Podborského.
Na ploše přesahující 5 ha bylo dosud prozkoumáno kromě příkopu rondelu a jeho tří palisád přes 800 dalších zahloubených objektů, několik desítek půdorysů staveb a 26 hrobů. Z toho převážná většina objektů patří k neolitickému osídlení s lineární, vypíchanou a s malovanou keramikou lengyelské kultury. Podle provedeného geofyzikálního průzkumu se neolitické sídelní areály, především s lineární keramikou, rozkládají na ploše mnoha dalších hektarů.

Důležité objevy a nálezy:

Příkopem vymezený kruhový areál – rondel, lengyelská kultura, mladší neolit.
Depot keramiky s antropomorfní nádobou nejstarších zemědělců s lineární keramikou.
Antropomorfní nádoba svodínského typu lengyelské kultury.
Bohatě vybavená komorová hrobka s obvodovým žlabem s pohřbem ozbrojeného muže-lukostřelce z pozdní doby kamenné (eneolitu).
Hromadný nález šálků velatické kultury z doby bronzové.

Zdroj: Vědeckovýzkumná archeologická stanice Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více