kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Hodonín, Jihomoravský kraj
Období: Keltové, doba římská

Z náhodných nálezů je prokázáno prehistorické osídlení a velkomoravská doba je rovněž dobře doložena. První písemná zmínka o obci pochází ze 13. století.
Žarošice mají svou Venuši, Alenku.