kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • v roce 1932-3 nalezeny hrnčířské pece
  • v roce 1978 objeveno sídliště
  • v roce 2015 nalezen depot železných předmětů - sekera, dvě kosy, pět objímek kos a nůž. Datování LT C2–D1.

Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové

Literatura:
Skutil, Josef 1946/47: Moravské prehistorické výzkumy crnálezy oddělení moravského pravěku Zemského musea 1937-1945, ČMMZ XXXIII, 45-134, 89-90.
Štrof, Antonín 1985a: Übersicht neuer Lokalitäten und Funde in der Boskovicer Furche (Bez. Blansko), PV 1983, 91-98., 97
Čižmář, I. 2017: Železný depot z Velké Roudky u Velkých Opatovic, okr. Blansko. Pravěk NŘ 25, s. 263–271

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Lokalita: Velké Opatovice, Okres: Blansko, Jihomoravský kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více