kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Beneš, A. 1961: Laténský kostrový hrob z Nemilkova. In: AR 13, s. 258.
Beneš, A. 1961a: Halštatsko-laténský žárový hrob z Mnichova. In: AR 13, s. 256-257.
Beneš, A. 1963: Pravěk Horaždovicka. In: Vlastivědné zprávy Horního Pootaví 1963, s. 1-24.
Beneš, A. 1964: Skočice, o. Strakonice. Bulletin záchranného oddělení 1/1963, s. 39.
Beneš, A. 1966: Muzeum keramiky v Bechyni. In: Zprávy ČSSA. Suppl. 1.
Beneš, A. 1969: Pozdně halštatské žárové pohřebiště v Sovoluskách. okr. Karlovy Vary. In: PA 50, s. 134-163.
Beneš, A. 1970: Pravěk Manětínska. Manětín.
Beneš, A. 1972: Okolí Katovic v pravěku a na počátku dějin. In: U nás doma (vyd. E. Kolář a K. Kuncipál), s. 13-34. České Budějovice.
Beneš, A. 1972a: Halštatské mohyly v Protivíne v jižních Čechách. In: AR 24, s. 286-292.
Beneš, A. 1974: Z pravěku zbudovských Blat. In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 11, s. 244-245.
Beneš, A. 1975: Chlum. Pravěký nález pod vrcholem Kleti. In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu 12, s. 269.
Beneš, A. 1975a: Koloděje nad Lužnicí v pravěku. In: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu 12, s. 25-28.
Beneš, A. 1979: Počátky osídlení Vimperska ve světle archeologie. In: Vimperk - město pod Boubínem, s. 1-75. České Budějovice.
Beneš, A 1980: Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin. In: Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, s. 7-57. Kašperské Hory.
Beneš, A. 1988: Sídliště ze starší doby bronzové u Hostů, o. České Budějovice. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 5, s. 7-26.
Beneš, A. 1988a: Siblíkova mapa archeologických nalezišť a rýžovišt zlata na Blatenská. In: Studie z dějin hornictví, s. 31-36.
Beneš, A. 1993: Keltové a jejich předci na Horažďovicku. In: Hlas domova, s. 37-48.
Beneš, A. 1994: Regionální archeologický výzkum Prachatického muzea v letech 1993–1994: evidence, dokumentace a záchrana historického dědictví. Zlatá Stezka. Sborník Prachatického muzea 1, s. 105–110.
Beneš, A. 2015: Záchranný archeologický výzkum podhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem, okr. Kolín, předběžná zpráva. Archeologie ve středních Čechách 19, s. 245–253.
Beneš, A. - Břicháček, P. 1980: Volyňsko v pravěku. Volyně.
Beneš, A. - Michálek, J. 1973: Památník MěstNV v Protivíne. Inventář archeol. sbírky. In: Zprávy ČSSA, Suppl.
Beneš, A. - Michálek, J. - Zavřel, P. 1999: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Praha.
Beneš, A. - Sankot, P. 1994: Der erste Flufšfund einer frůhlatěnezeitlichen Schwertscheide in Bohmen. AR 46, s. 548-557.
Beneš, A. - Sankot, P. 1995: Archáol. Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West u. Sůdbohmen 4. Treffen 15. bis 18. Juni in Mariánská Týníce, s. 145-147. Espelkamp.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více