kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Fridrichova, M. 1974: Halštatská sídliště v pražském území. Praha.
Fridrichova, M. 1976: Halštatské a laténské nálezy z Prahy-Michle. In: AR 28, s. 145-156.
Fridrichova, M. 1986: Záchranný výzkum v Praze 8-Bohnicích. In: Archaeologica Pragensia 7, s. 71-134.
Fridrichova, M. 1996: Keltové a Praha (katalog výstavy). Praha.
Fridrichova, M. et al 1995: Praha v pravěku. Praha.
Fridrichova, M. - Koutecký, D. - Slabina, M. 1996: Die Graberfelder der Bylaner Kultur in Praha. I. Die Graber der Bylaner Kultur in Praha-Bubeneč. In: PA 87, s. 104-178.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více