kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90
Kysela, J. 2015: Dovozové faly českých Keltů. Živá archeologie 17, 91-96.