kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Meduna, Jiří 1961a: Staré Hradisko. Katalog der Funde im Museum der Stadt Boskovice, FAM II, Brno.
Meduna, Jiří 1961 b: Zachraifovací výzkum v Brně-Horních Heršpicích, PV 1960, 72-74.
Meduna, Jiří 1962a: Laténské pohřebiště v Pustiměřských Prusích (o. Vyškov), Sb. ČSSA 2, 167-186.
Meduna, Jiří 1962b: Laténské žárové hroby na Moravě, PA LII, 275-281.
Meduna, Jiří 1962c: Nález laténského kostrového hrobu v Domamyslicích (okr. Prostějov), PV 1962, 67-68.
Meduna, Jiří 1963: Laténský kostrový hrob z Kobylí (okr. Břeclav), PV 1962, 49-50.
Meduna, Jiří 1965: K otázce počátku pohřbívání na plochých keltských pohřebištích na Moravě, AR XVII, 795-825.
Meduna, Jiří 1968: Příspěvek k problematice pozdní doby laténské na Moravě, AR XX, 56-69.
Meduna, Jiří 1970a: Das keltische Oppidum Staré Hradisko in Mähren, Germania 48, 34-59.
Meduna, Jiří 1970b: Laténské pohřebiště v Brně-Horních Heršpicích, PA LXI, 225-235.
Meduna, Jiří 1970c: Staré Hradisko II. Katalog der Funde aus den Museen in Bm.o (Brunn), Praha (Prag), Olomouc, Plumlov und Prostějov, FAM V, Brno.
Meduna, Jiří 1971, Laténský depot ze Ptení (o. Prostějov), Sb. ČSSA 4, 1970-71, 47-57.
Meduna, Jiří 1974: K otázce datování střelické spony, AR XXVI, 575-585.
Meduna, Jiří 1980a: Die latenezeitlichen Siedlungen in Mähren, Praha.
Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gréiberfelder in Méihren (Katalog), PAM XI, Brno.
Meduna, Jiří 1985: Laténské sídliště v Kučerově (okr. Vyškov), PV 1983, 35.
Meduna, Jiří 1992: Ein latenezeitlicher Fund mit Bronzebeschléigen von Brno-Maloměřice (Kr. Brno-Stadt), Bericht der RGK 73, 182-267.
Meduna, Jiří 1997: Latenezeit, in: Studien zum Burgwall von Mikulčice II, Brno, 249-273.
Meduna, Jiří - Peškař, Ivan 1990: K problematice rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna-Maloměřic, in: Pravěké a slovanské osídlení Moravy, Brno, 211-230.

Meduna, J. – Peškař, I. 1993: K problematice rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna-Maloměřic. Pravěké a slovanské osidlení Moravy, 211-230. Brno.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více