kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Publikovaná literatura Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (* 31. října 1933 Praha - 14. ledna 2021)

Neustupný, E. 1978: Mathematics at Jenišův Újezd. In: Waldhauser 1978, 40–66.
Neustupný, E. 1983: Demografie pravěkých pohřebišť. Praha.
Neustupný, E. 1986: Sídelní areály pravěkých zemědělců. Památky archeologické 77, 226–234.
Neustupný, E. 1993a: Archaeological method. Cambridge.
Neustupný, E. 1993b: Absolute chronology: radiocarbon and thermoluminescence dates. In: Waldhauser 1993a, 257–258.
Neustupný, E. 1995: Úvaha o specializaci v pravěku. Archeologické rozhledy 47, 641–650.
Neustupný, E. 1998: Notes on radiocarbon dates. In: Venclová 1998a, 293.
Neustupný, E. 2000: The measure of deforestation in prehistoric Central Europe. In: Buko, A. – Urbanczyk, P. (eds.): Archaeologia w teorii i praktyce, Warszawa, 345–352.
Neustupný, E. (ed.) 1998: Space in prehistoric Bohemia. Praha.
Neustupný, E. – Venclová, N. 1996: Využití prostoru v laténu: region Loděnice. Archeologické rozhledy 48, 615–724.
Neustupný, E. – Venclová, N. 1998: The Loděnice region in prehistoric times. In: Neustupný, E. (ed.): Space in prehistoric Bohemia, Praha, 84–105.
Neustupný, E. – Venclová, N. 2000: Surveying prehistoric industrial activities. In: Bintliff, J. – Kuna, M. – Venclová, N. (eds.): The future of surface artefact survey in Europe, Sheffield, 93–104.
Neustupný, E. – Venclová, N. 2001: Posouzení analytických sběrů matematickými metodami a geografickými informačními systémy. In: Venclová 2001, 187–204.
Neustupný, J. a kol. 1960: Pravěk Československa. Praha.
Neustupný, J. – Neustupný, E. 1960: Nástin pravěkých dějin Československa. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 14, 95–221.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více