kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Sankot, P. 1979: Keltové ve středních Čechách. Praha.
Sankot, P. 1981: Dva puklicové nánožníky z Kralup nad Vltavou. In: Praehistorica 8, s. 187-190.
Sankot, P. 1986: Historie archeologických výzkumů v Roztokách u Prahy. In: Muzeum a současnost 10/1, s. 7-22.
Sankot, P. 1991: Motifs zoomorphes dans ľart laténien de la Bohéme au Illesiěcle avantJ.-C. In: Études celtiques 28, s. 401^135.
Sankot, P. 1992: Les epées pseudoantropoides de Bohéme. In: ĽEurope celtique du Ve au lile siěcle avant J.-C, s. 413^122.
Sankot, P. 1993: L'equipment personel et sa signification sociále illustrées par ľexemple des necropoles celtiques de Bohéme. In: Revue archéologique Ouest, Suppl. No 6, s. 311-327.
Sankot, P. 1994: Das La Těne Schildgrab von Bránov. In: AR 44, s. 429-453.
Sankot, P. 1995: Hypotesen fureine Werkstatt der spáten La Těne AStufe im Ostlatěnebereich. In: Archáologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- u. Sudbohmen, s. 107-112. Espelkamp.
Sankot, P. 1995a: Decorated La Těne single-edged knives in Bohemia. New aspects of early La Těne art. In: PA 85, s. 35-58.
Sankot, P. 1996: Un domaine ä decouvrir: I'art appliquě sur les objets en fer et ľarmenement des Celtes en Bohéme. In: MEFRA 108, s. 555-573.
Sankot, P. 1997: La sepulture de Hosty en Bohéme meridionale. In: Etudes celtiques 33, s. 37-58.
Sankot, P. 1999: Eine neue Konservierungsmethode una ihre Problematik bei der Anwendung an Fundmaterial aus den Gräberfeldern des Typs Hořejany (HaD/LTA). In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Sudbohmen, s. 68-83. Rahden.
Sankot, P. 2000: Zum Problem der Verzierungen organischen Ursprungs an bohmischen Funden der Späthallstatt- und Latěnezeit, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West/ und Sudbohmen, s. 102-113. Rahden.
Sankot, P. 2001: Nouvelles fouilles à Libčice-Chýnov où l’on aperçoit qu’une fibule peut cacher un ensemble de sites. In: Collis, J. (ed.): Society and settlement in Iron Age Europe, Sheffield, 299–311.
Sankot, P. 2002: Décor animalier de la poignée de Libčice-Chýnov. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 56, 99–106.
Sankot, P. - Kurzynski, K. von 1994: Textilfunde aus latěnezeitlichen Gräberfeldern in Bohmen. In: Marburger Studien zur Vor- und Friihgeschichte 16, s. 535-547.
Sankot, P. - Veselá, A. 1999: Tuchoměřice (okr. Praha-západ) - velkoplošný předstihový výzkum. In: Zprávy ČAS, Suppl. 38, s. 3^1.
Sankot, P. - Vojtěchovská, I. 1986: Excavations of an Early- La Těne settlement with a hoard of iron implements at Chýnov near Prague. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985, s. 119-124.
Sankot, P. 2002: Poznámky k laténskému nánožníku ze sbírky Městského muzea ve Vodňanech. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 15, 89-94.
Sedláček, R. – Sankot, P. 2011: Découverte d´une fibule a masque dans la structure no 8 de Mikulovice. L´age du fer en Europe, 567-581. Bordeaux.
Stolz, D. – Sankot, P. 2011: Nový soubor nálezů z hradiště Plešivce u Rejkovic, okr. Příbram. Archeologie ve středních Čechách 15, 385-394.

Vokolek, V. – Sankot, P. 2001a: Ein neuer Blick auf den frühlatènezeitlichen Fund in Jaroměř. Archeologické rozhledy 53, 236–255.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více