kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Stocký, A. 1908-09: Praehistorický výzkum u Nového Bydžova v r. 1907. In: PA 23, s. 165-168.
Stocký, A. 1910: Sídliště s kulturou římskou v Chudonicích u Nového Bydžova. In: Pravěk 6, s. 86-94.
Stocký, A. 1918: Želenická spona. In: PA 30, s. 65-74.
Stocký, A. 1928: Die Vorgeschichte Bohmens und Mährens. Berlin - Leipzig.
Stocký, A. 1933: Čechy v době železné. Praha.