kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Valentová, J. 1993: Výsledky záchranného výzkumu keltského pohřebiště v Kutné Hoře-Karlově. In: AR 45, s. 623-643.
Valentová, J. 1996: Osídlení Kutnohorska a Čáslavská v době laténské. In: AR 48, s. 729-736.
Valentová, J. 1998: Z archeologických výzkumů kolínského muzea v roce 1997. In: Středočeský vlastivědný sborník 16, s. 147-148.
Valentová, J. 2000: Příspěvek k pravěkému osídlení Českého Brodu (okr. Kolín) na počátku letopočtu. In: Archeologie ve středních Čechách 4, s. 199-209.
Šumberová, R. – Valentová, J. 2011: Dům mrtvých nebo živých? Archeologické rozhledy 63, 220-250.
Valentová, J. et al 2012: Ve stínu Olympu. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více