kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Vojtěchovská, I. 1995: Keltská osada pod mohylníkem v Libčicích nad Vltavou-Chýnově z období pozdně halštatského až časné laténského. Libčice nad Vltavou.
Vojtěchovská, I. 1995a: Pravěké osídlení v oblasti Libčic nad Vltavou. In: Středočeský vlastivědný sborník, s. 17-42.
Vojtěchovská, I. 2000: Velké Přílepy, okres Praha-západ. In: Středočeský vlastivědný sborník 18, s. 113-117.
Vojtěchovská, I. et al 1999: Archeologické výzkumy středočeského muzea v Roztokách v roce 1997-1998. In: Středočeský vlastivědný sborník, 17, s. 63-65.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více