kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Vokolek, V. 1962: Pozdně halštatský objekt v Rosicích u Chrasti. In: AR 14, s. 570-572.
Vokolek, V. 1966: Pohřebiště a sídliště lidu popelnicových polí v Třebešově. Hradec Králové.
Vokolek, V: 1974: Současný archeologický výzkum. In: ZprKVMČ 1,11-13.
Vokolek, V. 1975: Archeologický výzkum Plotutě 1975. In: ZprKMVČ 3, s. 22-25.
Vokolek, V. 1976: Nové laténské nálezy na Pardubicku. In: Zprávy klubu přátel Pardubicka 12, s. 17-18. Pardubice.
Vokolek, V. 1979: Záchranný výzkum v Benátkách. In: ZprKMVČ 6, s. 43-76.
Vokolek, V. 1981: Záchranný výzkum v Lochenicích (II. část). In: ZprKMVČ 8, s. 50-70.
Vokolek, V. 1982: Slezskoplatěnické hradiště v Novém Městě n. Met. In: ZprKMVČ 9, s. 14-17.
Vokolek, V. 1982: Markvartice, okr. Jičín. In: Výzkumy v Čechách 1978–79, Praha, 71
Vokolek, V. 1982a. Výzkum v Topolu. ZprKMVČ 9, s. 24-29.
Vokolek, V. 1987: Pozdně halštatské sídliště v Holohlavech. In: AR 39, s. 507-518.
Vokolek, V. 1992: Sídliště z pozdní doby halštatské a hradištní v Češově. In: AR 44, s. 540-547.
Vokolek, V. 1993: Pohřebiště lidu popelnicových polí v Plateniach. In: Východočeský sborník historický 3, s. 1-54.
Vokolek, V. 1993: Počátky osídlení východních Čech. Hradec Králové.
Vokolek, V. 1993a: Pravěk východních Čech. Hradec Králové.
Vokolek, V. 1993b: Archeologické nálezy při stavbě čistící stanice ve Vysokém Mýtě. In: ZprKVMČ 19, s. 60-68.
Vokolek, V. 1997: Pravěké nálezy z Kunětické Hory. In: Východočeský sborník historický 6, s. 1-8.
Vokolek, V. 1999: Laténské nálezy z Dražkovic. In: Východočeský sborník historický 8, s. 3-22.
Vokolek, V. 2002: Závěrečná zpráva o archeologickém výzkumu ve Slepoticích v roce 2001. In: Výroční zpráva Východočeského muzea Pardubice za rok 2001, Pardubice, 47–52.

Vokolek, V. - Sigl, J. 1975: Záchranné výzkumy archeologického oddělení KVMČ. In: Zpr. KVMČ 2, s. 15-20.
Vokolek, V. - Vávra, M. 1983: Výzkum hradiště v Topolu v r. 1982. In: ZprKMVČ 10, s. 19-23.
Vokolek, V. – Sankot, P. 2001a: Ein neuer Blick auf den frühlatènezeitlichen Fund in Jaroměř. Archeologické rozhledy 53, 236–255.

Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1987: Přírůstky archeologické sbírky KMVČ 1986, s. 3-25.
Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1989: Archeologické nálezy získané v letech 1987-88. In: ZprKMVČ 16, s. 3-19.
Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1990: Nové archeologické přírůstky KMVČ v Hradci Králové v r. 1989. In: ZprKMVČ 17, 3-21.
Kalferst, J. - Sigl, J: - Vokolek, V. 1991-92: Archeologické přírůstky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové v letech 1990 a 1991. In: ZprKMVČ 18, s. 7-29.
Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1993: Archeologické přírůstky muzea v Hraci Králové v roce 1992. In: ZprKMVČ 19, s. 5-19.
Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1994: Přírůstky archeologické sbírky muzea v Hradci Králové v roce 1993. In: ZprKMVČ 20, s. 3-16.
Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1995: Přírůstky archeologické sbírky muzea v Hradci Králové v roce 1994. In: ZprKMVČ 21, s. 3-8.
Kalferst, J. - Sigl, J. - Vokolek, V. 1999: Přírůstky sbírky AO MVČ v Hradci Králové za roky 1998-1999. In: ZprKVMČ 25, s. 3-31.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více