kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum - období neolitu, doby bronzové.

brandys hrob z doby uneticke kultury wNa ploše téměř 1 ha byl odhalen polykulturní sídelní areál, obsahující komponenty z období neolitu, doby bronzové a doby laténské. Z nejstaršího období byl v jihovýchodní části plochy zachycen dlouhý dům (cca 40m), dále několik sídlištních objektů, obsahující keramické nálezy náležící do kultury s vypíchanou keramikou.
Z doby bronzové, starší fáze únětické kultury, pochází několik sídlištních objektů, především kruhových jam. V jedné z jam byl nalezen kostrový pohřeb nedospělého muže, který měl ve své pohřební výbavě množství keramických nádob.
Významný nález představuje též smotek zlatého drátu, který se poměrně hojně vyskytuje ve starší fázi únětické kultury.

Autor: Mgr. Pavel Hušták, Pueblo, o.p.s.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více