kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Marobud

MAROBUD - Marobuda je možno považovat za jednu z největších osobností germánských kmenů časné doby dějinné. Je o něm známo, že část svého života pobýval v Čechách.