kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Svatyně - Umgangstempel - Umgangsbauten je typ konstrukce stavby svatyně

Svatyně - Umgangstempel se obvykle skládá pouze z jednoho prostoru se vstupem a okolo tohoto prostoru je průchozí chodba. Uvnitř u kratší strany se nachází hliněná deska, která může být považována za obětní místo. (Markvartice, Bílina)

markvartice obr09 1w

Za příklad možné stavby Umgangstempel můžeme považovat stavbu v lokalitě Markvartice (CZ) ext link 15 - svatyně, Viereckschanze - v jihovýchodním nároží vnitřního areálu se ve 2. století rozkládala nadzemní kůlová stavba o rozměrech asi 6 x 5 m. (podle Waldhausera 2020)

Literatura:
Waldhauser, J. 2020: Keltské ohrazení, tzv. Viereckschanze, Markvartice v severovýchodních Čechách

Stavby typu Umgangstempel se nachází např. Martberg/Eifel, Oisseau-le-Petit, Straubing-Lerchenhaid, apod.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více