kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Svatyně - Umgangstempel je typ konstrukce stavby svatyně

Svatyně - Umgangstempel se obvykle skládá pouze z jednoho prostoru se vstupem a okolo tohoto prostoru je průchozí chodba. Uvnitř u kratší strany se nachází hliněná deska, která může být považována za obětní místo. (Markvartice, Bílina)

markvartice obr09 1w

Za příklad možné stavby Umgangstempel můžeme považovat stavbu v lokalitě Markvartice (CZ) ext link 15 - svatyně, Viereckschanze - v jihovýchodním nároží vnitřního areálu se ve 2. století rozkládala nadzemní kůlová stavba o rozměrech asi 6 x 5 m. (podle Waldhausera 2020)

Literatura:
Waldhauser, J. 2020: Keltské ohrazení, tzv. Viereckschanze, Markvartice v severovýchodních Čechách

Stavby typu Umgangstempel se nachází např. Martberg/Eifel, Oisseau-le-Petit, apod.