kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na přelom října a listopadu připadá podle keltského kalendáře nový rok. Co a jak Keltové v tento den dělali?

Ze kdy se zhruba datují první zmínky o Samhainu?

První zmínky o Samhainu se bohužel nedají doložit. Keltové žili na našem území v době od 5 st. př. n. l. a víme, že se v Irsku obřady konaly ještě v 5. st. n. l. v době sv. Patrika.

Z čeho tento svátek vznikl?

Samhain znamená po překladu konec léta a připadá na předvečer 1. listopadu. Končila teplá polovina roku, slábla sluneční aktivita a přicházela studená polovina roku, kdy lidé byli spíše v domech kolem ohně. Dobytek byl zahnán z letních pastvin, přebytečná zvířata byla poražena a uskladněna. Původní význam slova byl shromáždění, kdy se na Kelty obývaném území konala velká shromáždění lidu. Samhainem začínal keltský nový rok (zároveň byl slaven jako den mrtvých), z čehož se později v křesťanském období stal svátek Všech Svatých, Dušičky a později Haloween.

Co bylo jeho podstatou? Co se o Samhainu slavilo?

Podle keltské víry byl tuto noc  předěl mezi světem živých a mrtvých nejmenší ze všech dní v roce a pořádali se různé obřady, rituály při kterých se dávali oběti. V předvečer byly v domech zhášeny ohně a po setmění byly zapalovány nové. To symbolizovalo počátek nového, znovuobrození světa.

Jak se slavil, jaké rituály a tradice ho doprovázely – skutečně a co jsou jen domnělé atributy? Co se o Samhainu tradovalo?

V uvedené noci došlo k prolomení hranice mezi živými a mrtvými a nic nestálo v cestě si se zemřelými předky usednout k ohni, vyprávět příběhy, získat vědomosti. Proto se pořádali hostiny, apod. Např. v keltské svatyni v Mšeckých Žehrovicích byl postaven dům o rozměrech 13,5 x 10 metrů, kde se pravděpodobně taková posezení konala. V Prášilech máme rekonstrukci tohoto domu a vejde se do něj cca 100-120 lidí. Kolem ohniště seděli nejudatnější bojovníci a podle stěn na lavicích ostatní. A mohlo se hodovat, pít, provádět rituály...

Proč se měl o Samhainu střetávat náš svět se světem mrtvých?  Proč se zrovna tímto způsobem oslavoval konec léta a začátek zimy?

Noc mezi starým a novým rokem byla výjimečná – doba neurčitá – minulost, přítomnost a budoucnost. Vše splývalo a byla to magická noc. 

Proč připadal zrovna na konec října? A proč jsou této době přisuzovány nadpřirozené vlastnosti?

Končila teplá polovina roku a začínala studená. Představa počátku roku vychází z keltského chápání času, kdy rok začínal zimou a den začínal nocí. Například u Římanů začínal rok jarem. Jednalo se proto o výjimečný den – konec roku a začátek nového.

Jak Keltové vnímali smrt?

Život a smrt patří neodmyslitelně k sobě a Keltové věřili, že žijí dál, proto jim do hrobů dávali výbava – potraviny, oděv, zbraně, šperky, apod.

Byl Samhain krvavý svátek?

Podle legend mnoho vládců umíralo právě v tento den – je proto pravděpodobné, že se jednalo o rituální smrt.

Samhain je dnes považován za předchůdce Halloweenu, co z něj tedy v tomto svátku zůstalo?

V dobách rozmachu katolické církve se její představitelé snažili vymýtit pohanské tradice a propagovat mezi lidmi křesťanství. Protože byl Samhain mezi obyvatelstvem považován za jeden z neoblíbenější svátků, nahradili jej novým křesťanským svátkem Všech svatých nebo blahoslavených. Původní dlouhé názvy jako All Hallows Evening, All Hollows Day nebo All Saint Day lidé na venkově zkrátili do dnes dobře známého Halloween. Všechny tři tradice spojuje symbol zapálené svíčky.

Podklad rozhovoru Českého rozhlasu Leonardo s Václavem Horákem, který bude vysílán v pořadu 7. světadíl stanice Leonardo na Samhain 31. 10. 2012

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více