kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • Bězdědovice jsou známy nálezem depotu železných předmětů v roce 1997
  • dvě pohřebiště - v severní skupině došlo k nálezu 13 pohřbů, z toho jednoho v „kamenné" mohyle s žárovým pohřbem, tří s kamenným věncem a devíti dalších
    žárových, které obsahovaly sponu (konec 6. a 5. století), nůž, skleněný korál s očky. Mimo jiné nádoby byla nalezena kolkovaná keramika z 5. století
  • v jižní skupině bylo šest žárových hrobů 6. a 5. století
  • v roce 2000 nalezen druhý depot na ploše přibližně 15 x 15 m, který obsahoval menší železnou sekerku s čtvercovou tulejí, šipky, kroužku, článku řetězu a dvou kování, datování nejpravděpodobněji do LT C2–D1
  • V roce 2008 nalezen třetí depot na ploše o průměru asi 5 m se skládal ze čtyř fragmentů kování (pravděpodobně zámků), očka západky (závlačky) k pérovému zámku a tří větších hřebů

Datování: Keltové - doba laténská
Lokalita: Okres: Strakonice, Jihočeský kraj

Literatura:
Fröhlich, J. – Michálek, J. – Jiřík, J. 2011: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, s. 129–130
Smejtek, L. – Lutovský, M. – Militký, J. 2013: Encyklopedie pokladů v Čechách. Praha, s. 60-61

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Nález železného depotu
Obsah depotu tvořily výhradně nástroje, nářadí, stavební a jiné kování, součásti vozu a koňského postroje. V blízkosti se nachází současné sídliště, snad s kovářskou šperkařskou dílnou.

Tento hromadný nález obsahoval celkem 48 celých a 137 zlomků předmětů o celkové hmotnosti 7153,5 g. Skládal se z předmětů, které se daly rozdělit podle účelu do těchto skupin:
ohništní nářadí: lopatka (1),
nástroje ke zpracování kovů: kladivo (2), výhňová lopatka (1), pilník (1),
nástroje ke zpracování dřeva: sekera (2),
zemědělské nářadí: kopáč? (1), motyka (1), lopata (3), objímky kosy (3),
nářadí v domácnosti, součásti staveb a zařízení: klíč (1), pérová závlačka (1), hřeb (2), háček (1), pérové nůžky (2), nůž (5), skoba-svorka (3), tesařská skoba (33), pásek – kování nádoby? (40), S-háček (3), nýt (1),
části vozů: kování náboje kola (3)
koňský postroj: udidlo s postranicí (2), kroužek (3),
ostatní: kroužek (3), kruh (1), drátěný kroužek (1), řetěz (5), plech-kování (14).
Sortimentem předmětů, jejich počtem a hmotností se obsah bezdědovického depotu s jeho kovářskou a běžnou domácnostní výbavou velmi blíží modelu, kde by zhruba odpovídal výbavě jedné domácnosti, která zároveň vykonávala kovářskou činnost (domácnosti kováře?). Po odečtení bojovnické výbavy by modelovaná váha železných artefaktů pro domácnost a kovárnu činila 7,815 kg

Datování: LT C2-D1/D2

Literatura: Michálek, J. ext link 15 1999: Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku. Blatná – Strakonice, 1999

Bezdědovice - sídliště
Asi 700 metrů od místa nálezu železného depotu se nachází sídliště. Zatím bylo objeveno 8 zahloubených jam - objektů. Některé měly ohniště, některé byly s doklady výrobní činnosti. Byla zde nalezena i kovářská a šperkařská dílna (?), ve které bylo množství železné strusky a škváry.

 

 

 

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více