kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1. Čáslavský hrádek - plocha 0,5 ha, opevnění
- nález - tyglík, pravděpodobně z 6.-5. století
Datování: neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové - doba laténská LTC–D, Slované

2. 1998-2000 - výzkum jiné lokality přinesl nález polozemnic a příkop, 3. až 1. století
3. hroby ze 4.-3. století v cihelně
4. sídliště z 5. století, kolkovaná keramika s girlandovitými vzory a přesleny
5. sídlištní jámy z 1. století
6. keramika, zlomky skleněných náramků, a železná kovadlinka(?). Nálezy ze 3.-1. století
7. 1974 - nalezeny předměty ze sídliště 3.-1. století
11. 1867-70 nález zlatých mincí statéru (7,78 g), třetinky (2,8 g) a čtyřiadvacetinky (0,26 g), pocházejí zřejmě z okolí města - nález při orbě

Literatura:
Malina, J. et al 1976: Čáslav. Čáslav, s. 52

Lokace: Čáslav - Hradiště Hrádek, Okres: Kolín, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách

Hradiště v České republice ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více